Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור

מבוא לניתוח טכני - עקרונות ומושגים

היכרות ראשונית עם השיטה, הנחות היסוד עליהן היא מבוססת, היסודות של צ'ארלס דאו, מהי מגמה והנחות נוספות אודות הניתוח הטכני.


שיעור מס' 1

א.         הקדמה ורקע כללי

 

הניתוח הטכני הינו חקר התנהגות שווקים בהתבסס על גרפים למטרת חיזוין של מגמות מחירים עתידיות.

הניתוח הטכני מנסה לאפיין ולהגדיר הסתברויות להתרחשויות מסוימות ובעזרת הסתברויות אלו להעריך ולחזות את התנהגותם העתידית של מניות ושווקים.

 

שני פרמטרים מרכזיים משמשים את המנתח הטכני. שני פרמטרים אלו מופיעים על גרף המנייה או השוק המנותח:

1.         מחירים (בגרף שערי סגירה אלו הם מחירי הסגירה, בגרף עמודות - מחיר הפתיחה, נמוך, גבוה וסגירה של השוק / מנייה).

2.         מחזור המסחר - פרמטר משני בחשיבותו המסייע לאישור/סתירה.

 

הנחות היסוד עליהן נסמכת השיטה הטכנית הינן:

1.         המחירים ומחזורי המסחר, כפי שהם מופיעים על הגרף, מספקים את כל הנתונים הדרושים. אין צורך לשלב נתונים נוספים על מנת לנתח טכנית.

2.         השוק נע במגמות והתנהגותו איננה סתמית או שרירותית לאורך זמן.

3.         ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

 

גם לכלכלנים ולאנליסטים שאינם טכניים אין ספק כי תנועות השוק ומגמותיו מושפעות לא במעט מפסיכולוגיה והתנהגות ההמונים.

חקר פסיכולוגיית המשקיעים וניסיון לצפות את התנהגותם על פי תקדימי העבר, שהרי אופי האדם איננו משתנה, הינם ממרכיבי הניתוח הטכני.

 

ב.         היסודות הבסיסיים של צ'ארלס דאו

 

צ'ארלס דאו, שחקר וכתב רבות על הניתוח הטכני בתחילת מאה זו הניח מספר הנחות יסודות העומדות בבסיס תיאוריית הניתוח הטכני:

 

1.         השוק נמצא תמיד באחת משלושת המגמות -

א.         מגמת עלייה.

ב.         ירידה.

ג.          דשדוש.

 

2.         כל מגמה שייכת לאחת משלושת הסוגים הבאים:

א.         מגמה ראשית - עורכת כשנה וחובקת תנועת שוק של לפחות 20% (לאחד הכיוונים).

ב.         מגמה משנית - עורכת בין 3 ל6- חודשים ומוגדרת כתיקון טכני כנגד המגמה הראשית. מגמה זו נוטה לחסל בין 33% ל66%- מן המגמה הראשית.

ג.          מגמה מינורית - תנודת מחירים בת מספר ימים.

 

ניתוח טכני - מבנה המגמה
לעיתים רבות מאופיינות המגמות בשלבים הבאים:

 

מגמת עלייה

1.         שלב האיסוף - בתחילת מגמת עלייה אנו עדים ל"איסוף סחורה מקדים" - מדובר בתקופה בה השוק נמצא בשפל, לאחר תקופת ירידות ארוכה. מחזורי המסחר קטנים ובתקשורת מתוארת הבורסה כ"שוק מת, חסרת עניין ומשעממת".

2.         שלב הביניים - בהמשך גדלים מחזורי המסחר, שחקנים חדשים נוספים לשוק ומשקיעים נכנסים. זהו השלב המרכזי והארוך בו גדלים המחזורים בהדרגה.

3.         השלב המסכם - פיזור הסחורה בדר"כ מן המשקיעים לציבור הרחב שנכנס בסוף מגמת העלייה. מחזורי המסחר מגיעים לשיאם.

 

מגמת ירידה

1.         שלב הפיזור - השוק "לוהט" נמצא ברמות שיא אך מחזורי המסחר מתחילים להצטמצם.

2.         שלב הפאניקה - הירידות מחריפות תוך גידול מחדש במחזורים.

3.         שלב האיסוף - סיום מגמת הירידה במחזורים קטנים ותחילתו מחדש של שלב האיסוף במגמת העלייה.

ניתוח טכני - תהליך איסוף ופיזור סחורה

 

מגמת עלייה - סידרה עולה של לפחות שתי נקודות שיא ושתי נקודות שפל עולות.

מגמת ירידה - סידרה יורדת של לפחות שתי נקודות שפל ושתי נקודות שיא יורדות.

 

הנחות נוספות:

1.         המדדים השונים חייבים לאשר האחד את השני.

לדוגמא, בניתוח השוק בישראל, יש לוודא שהמגמה העולה מניתוח גרף מדד המעו"ף תהא זהה לזו העולה מניתוח גרף מדד ת"א 100.

 

2.         מחזורי המסחר חייבים לאשר את המגמה.

            במגמת עלייה יש לצפות לגידול במחזורים כך שכמעט כל נקודת שיא תאופיין במחזור גבוה מזה שהיה בנק' השיא הקודמת.

במגמת ירידה - גם כן גידול במחזורים כשכל נק' שפל מלווה במחזור גבוה יותר.

בתיקונים טכניים נוטים המחזורים להצטמצם.